Bieżące informacje

Marzysz o służbie w mundurze- wstąp w szeregi jeleniogórskich policjantów. Dlaczego warto zostać policjantem?

Data publikacji 29.03.2021

Policja jeleniogórska informuje, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. W związku z reżimem sanitarnym osoby te muszą posiadać maseczkę, długopis i rękawiczki jednorazowe.

Dlaczego warto wstąpić do Policji?

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3880 zł, a osobom do 26 roku życia 4220 zł na rękę;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Zapraszamy – dołącz do garnizonu policji jeleniogórskiej. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 873 1265, 47 873 1 224.Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.

podinspektor Edyta Bagrowska

 • Uroczyste ślubowanie młodych funkcjonariuszy
 • Policjant jeleniogórskiej drogówki w trakcie służby
 • Jeleniogórski policjant w trakcie służby w górach
 • Policjanci jeleniogórskiej drogówki w patrolu motocyklowym
Powrót na górę strony
Policja