Ta strona używa plików cookie!
close

Dzień otwartych drzwi jeleniogórskiej Policji.

Data dodania: 12 października 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra

11 października 2017 roku przy ulicy Nowowiejskiej 43 w Jeleniej Górze w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w godzinach od 10.00 do 15.30 odbył się : Dzień otwartych drzwi jeleniogórskiej Policji. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia miało na celu promocję zawodu policjanta, samej idei służby w Policji oraz możliwości wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Policji.

Do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze tego dnia zgłosiło się kilkanaście osób zainteresowanych  wstąpieniem w szeregi policji jeleniogórskiej.

Kandydaci na miejscu mogli uzyskać dokładne informacje dotyczące procedury przyjęcia do Policji, czasu jej trwania, wymagań jakie stawiane są przed nimi , a także inne informacje związane ze służbą.

 

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

·         posiadać polskie obywatelstwo,

·         posiadać nieposzlakowaną opinię,

·         nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

·         posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

·         dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

·         osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

 

Zapraszamy.

 

podinsp. Edyta Bagrowska

Powiązane wiadomości