Ta strona używa plików cookie!
close

Status prawny KMP w Jeleniej Górze

Data dodania: 1 grudnia 2015 r.

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

* wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
* wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Miejskiego  Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Miejski Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej Policji.