]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-212-027-090/M/2017/MA

Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych jednostek Policji woj. dolnośląskiego

85100000-1, 33697000-2, 33141000-0

2017-06-29

2017-07-10 11:00

PU-2380-213-012-091/M/2017/ML

Dostawa dodatków mundurowych dla policjantów woj. dolnośląskiego wykonanych wg wzoru zatwierdzonego przez BLP Komendy Głównej Policji

39561000-2 ; 39561130-2 ; 39561133-3 ; 18420000-9 ; 18443320-5 ; 18425000-4 ;

2017-06-29

2017-07-13 11:00

PU-2380-207-105-088/C/2017/MA

Dostawa i montaż stacji kontenerowej transformatorowej na nieruchomości położonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Łączyńskiego dz. nr 12 obr. nr 1 Szczawno Zdrój

45232221-7, 45315500-3, 45315600-4

2017-06-28

2017-07-07 11:00

PU-2380-192-003-085/M/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych dla KWP we Wrocławiu, sprawa numer PU-2380-192-003-085/M/2017/AB Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 24 zestawów medycznych R0 z torbą, 6 zestawów medycznych R1 z torbą, 50 zestawów wkładów do apteczek samochodowych, 100 zestawów wkładów do apteczek biurowych, 4 zestawów wkładów do apteczek warsztatowych,

33140000-3 materiały medyczne

2017-06-14

2017-06-21 11:00

PU-2380-184-058-083/T/2017/MR

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akumulatorów do służbowego sprzętu transportowego KWP we Wrocławiu. Wymagania minimalne dla opis przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy, a warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 2 do zaproszenia – Istotne postanowienia umowy.

31431000-6

2017-06-09

2017-06-20 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20